Hej..

Detta är mitt försök att göra en hemsida för familjen. Det är mycket att lära sig och riktigt tidsödande,men samtidigt "gör" kul.

Mitt första försök finns kvar och ligger nu under "Arkivet"

Släktforskningen går sakta framåt och nya uppdateringar kommer med ojämna mellanrum.